#MeetTheFamily - RECRUITING EVENTS

19.05.22 RTL Jobdag : 8h00-18h00 (Shopping Center Cloche d'Or)

31.05.22 Moovijob Night (Abbaye de Neumünster) 

27.06.22 - 02.07.22 CFL Jobdating 

PARTNERSCHAFTENANEIL

>>>Mehr Informationen< <<

Association Nationale des Étudiants Ingénieurs LuxembourgeoisAELK

>>>Mehr Informationen< <<

Association des étudiants luxembourgeois à Karlsruhe


AVL

>>>Mehr Informationen< <<

Akademischer Verein d'Lëtzebuerger 


LSI

>>>Mehr Informationen<<<

Lëtzebuerger Studenten Innsbruck

LSM

>>>Mehr Informationen< <<

Lëtzebuerger Studenten zu MünchenLSK

>>>Mehr Informationen< <<

Lëtzebuerger Studenten zu KaiserslauternLSZ

>>>Mehr Informationen<<<

Lëtzebuerger Studenten zu Zürich